“ด้วย สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการทำวิจัยเป็นอย่างดีที่ SIU ผมจึงได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการนำไปใช้จริงในงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญา เอกของผมที่ University of Aberdeen, UK”

Mr. Nophadol Jekjantuk
Research Scholar and PhD.Student

 

“การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่นี่ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งยัง เป็นความรู้ที่นำไปใช้งานได้จริง ซึงความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุต์กับโปรเจคที่ฉันทำอยู่ และนอกจากนี้ ฉันวางแผนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

Ms. Jirayu Sakdasiristraporn
Senoir Computer Technician,
Ministry of Natural Resources and Environment

 

“SIU ไม่เพียงแต่มอบการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ แต่ยังช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาอีกด้วย การเรียนการสอนในระดับปริญญาโททำได้อย่างเป็นระบบดีมาก ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้าน IT ให้กับนักเรียนแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้าน IT ก็ตาม การวิจัยรวมทั้งผู้ให้คำแนะนำเต็มไปด้วยคุณภาพ ผมได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับกระบวนการในการทำวิจัยเป็นอย่างดีจากที่นี่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในอนาคต”

Mr. Humayun Kabir Biswas, Lecturer
Department of Computer Science, King Khalid University
Kingdom of Saudi Arabia

 

“ประสบการณ์ที่ดีมากในการใช้ชีวิตใน SIU คือจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มีไม่มาก ทำให้เกิดความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน ทำให้รู้สึกเสมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

Ms. Hnin Khaing, A&S Engineer
Huawei Technologies Co., Ltd, Myanmar

 

“ไม่ใช่เพียงแต่ความรู้เท่านั้น ทักษะในการเรียนรู้และการทำงานที่อาจารย์ได้สอน สามารถเติมเต็มความรู้และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย”

Khulthida Chumsaktrakul
Senior System Analyst
Transportation Systems Department,Loxley Public Co., Ltd.

 

“แม้ว่าการจบการศึกษาจาก SIU จะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผม แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ได้รับไม่เพียงแต่วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือกันในทั้งเรื่องการเรียนหรือทั้งเรื่องอื่นๆ จวบจนมาถึงทุกวันนี้”

Vudhipong Jirapanjavat
Engineering Level 6
Design and Service Division, Communications Network Department
Provincial Electricity Authority

 

“ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท….แต่ MSIT ได้ให้โอกาสผมได้ทุนการศึกษา ผมจึงได้มีโอกาสเรียนรู้ด้าน IT อย่างเข้าใจ……ผมได้นำสิ่งที่เล่าเรียนไปทำงานวิจัยให้กับ CAT และเป็นประโยชน์ต่อ CAT เป็นอย่างมาก……ผมได้พบเพื่อนๆ..พี่ๆ…น้องๆ…ที่นี่ซึ่งประทับใจใน ความ ที่มีการเอื้อเฟื้อ(ติวหนังสือสอบกันอย่างไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งกัน ทางการเรียน)แนะนำซึ่งกันและกันเมื่อเรียนไม่เข้าใจ……และท้ายสุดผมได้ เจอคุณครู (ขอใช้คำนี้ เพราะคำคำนี้ความหมายลึกซึ้งนัก) ที่น่ารักพยายามสั่งสอนความรู้ด้าน IT อย่างเชี่ยวชาญจนทำให้ผมสามารถได้นำเอาความรู้ด้าน IT ไปใช้งานกับ CAT ได้จริง…ผมขอบขอบคุณ MSIT อย่างจริงใจครับ”

Kovit Boonsri
Network Engineering and Business Development
Voice Business Department
CAT Telecom Public Company Limited